Hooisma

De pagina of het document waar u om heeft gevraagd bevat handelsinformatie inzake tabaksartikelen of alcoholische dranken en is uitsluitend bestemd voor wederverkopers van deze producten. Tevens moet u voor het inzien van de inhoud minimaal 18 jaar oud zijn.

Bent u 18 jaar of ouder en wederverkoper van tabaksproducten en/of alcoholische dranken?

Prijsstijgingen 2021-2022

Geachte relatie,

Ten gevolge van de corona uitbraak begin 2020, waardoor een groot deel van de markt geheel of gedeeltelijk stil kwam te liggen, heeft er een enorme afschaling plaatsgevonden in een groot aantal productgroepen en productieketens waaronder landbouw, veeteelt, visserij en overige.  

Nu de markt weer is gestart en de vraag naar producten ongekend hoog is, blijft de aanvoer maar ook de beschikbaarheid van grondstoffen fors achter. 
Het kan nog maanden duren voordat vraag en aanbod weer in evenwicht zijn.

Bovenstaande heeft en leidt nog steeds tot forse prijsstijgingen binnen diverse groepen. Helaas worden ook wij hier dagelijks mee geconfronteerd. 
Oorzaken hiervoor zijn o.a. dat er niet voldoende grondstoffen voorradig zijn, containerprijzen die gemiddeld 8 x hoger liggen dan een jaar geleden, landen die nog volledig of gedeeltelijk in lockdown zitten etc.

Vanuit het FOOX hoofdkantoor en onze afdeling Inkoop wordt alles in het werk gesteld om prijsverhogingen zoveel mogelijk te beperken. Wij ontkomen er echter niet aan om de definitieve prijsverhogingen door te belasten. 

Er is momenteel sprake van overmacht waarvoor wij uw begrip vragen.


Met vriendelijke groet,


Directie FOOX Groothandel
 
Bron : FOOX Groothandel
Coca Cola
Depa
FOOX Groothandel
Douwe Egberts
Concorp
Haribo
Campina
Cloetta
Cleanfix
Animo
Bravilor
Ecolab
Ferrero
Ad van Geloven
MTS Euro Products
Eden Watercoolers
Numatic
Grolsch
Red Bull
Skjinner
Spa Water
Vrumona
United Softdrinks
UCC Coffee Benelux